Asseseringspanning met Erika Basson & Hennie Vorster. Hierdie praatjie handel oor die spanning wat by laerskool leerders en veral by Gr. 4’s met hulle eerste eksamen voorkom asook by die ouers oor hoe om hulle kinders te ondersteun. Hulle laerskoolpunte is nie die belangrikste nie maar die leervaardighede wat hulle moet begin aanleer om by daardie verlangde punte uit te kom is wat saakmaak.