‘n Plek van Welstand

Die Habitat

Die Habitat is Louwtjies se Welstandsentrum waar daar gefokus word op verskeie areas van kinder-welstand.  Eerstens is daar privaat-terapeutiese dienste wat op die skoolgronde deur die verloop van die dag aangebied word om verskeie areas van leerders se welstand te ondersteun indien nodig. Die terapeutiese dienste word gelewer deur die volgende persone:

Erika Basson

OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE

SKAKEL MY

Hennie Vorster

OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE

SKAKEL MY

Suzette Lamprecht

SPRAAKTERAPEUT

SKAKEL MY

Charlene Cruick-
shank

ARBEIDSTERAPEUT

SKAKEL MY

Christa Dunn

DIEËTKUNDIGE

SKAKEL MY

Alex Reichert

FIKSHEIDS
INSTRUKTEUR

SKAKEL MY

Chantal Buitendag

BESTUURDER
KLEIN SPAR

SKAKEL MY

EMAIL MY

Trina du Plessis

REMEDIËRENDE ONDERRIG

SKAKEL MY

Jorina Bezuiden-
hout

SPRAAKTERAPEUT

SKAKEL MY

MAAK ‘N

Afspraak

Indien u ’n afspraak wil maak met ’n terapeut, kontak die persoon gerus direk of stuur ’n e-pos aan Chantal.

EMOSIONELE ONTWIKKELING & ONDERSTEUNING

Projek Llego

Die Habitat gebruik Projek LLEGO wat ’n waardegedrewe program is waarin ons leerders se morele ontwikkeling, weekliks ontwikkel word deur aanbiedinge deur die Opvoedkundige Sielkundige, Dr. Carla Bezuidenhout.

AKADEMIESE & SKOLASTIESE ONTWIKKELING

Die 3 Louwtjie-Biome

Ons Louwtjie-Biome is ’n belangrike aspek van Die Habitat wat veral aandag skenk aan leerders se akademiese en skolastiese ontwikkeling.

  1. Klein Spar
  2. Ontspanningstuin
  3. Mediasentrum

LOUWTJIE BIOom (1)

Klein Spar

Ons eerste bioom, is die Louwtjie Klein Spar waar ons Gr.1 – Gr.3 leerders weekliks wiskundige vaardighede volgens die CAPS kurrikulum, by die Klein Spar op die skoolgronde inoefen. Die bestuurder van die Louwtjie Klein Spar, is Me. Chantal Buitendag.

DIE LOUWTJIE BIOom (2)

Ontspanningstuin

’n Volgende Bioom is die Ontspanningstuin. Hier raak ons Louwtjie leerders rustig en spandeer gefokusde tyd in die natuur terwyl hulle asemhalingsoefeninge en ontspanningsoefeninge saam met hul klasonderwyser beoefen.