GEWILDE VRAE WAT OUERS HET

FAQ

Graad R is die begin van die grondslagfase en vorm die grondslag van jou kind se verdere opleiding. Benewens die kurrikulum poog ons om te verseker dat kinders veilig voel, gelukkig is en so unieke klein mensies ontwikkel soos hulle deur speel leer. Ons daaglikse skedule sluit prettige leeraktiwiteite in om hul vaardighede en gereedheid te verbeter, terwyl hulle herinneringe vir die lewe maak.

LAERSKOOL LOUW GELDENHUYS MAAK VOORSIENING VIR KINDERS TUSSEN DIE OUDERDOMME VAN 4 EN 13 JAAR OUD.

• 3 WAT 4 JAAR OUD WORD GAAN NA GRAAD RRR by Robindale Louwtjies 

• 4 WAT 5 JAAR OUD WORD GAAN NA GRAAD RR by Robindale Louwtjies

• 5 WAT 6 JAAR OUD WORD, GAAN NA GRAAD R BY Laerskool Louw Geldenhuys

Vul asseblief die gepaste aansoekvorm in WAT JY HIERONDER KAN AFLAAI en stuur TERUG aan pos@llg.co.za

Graad R Inligting

Inskrywingsvorm 2024

Inskrywingsvorm 2025

Skoolgelde vir Gr. R tot Gr. 7 beloop huidiglik R27 390 per leerder per jaar. Indien u voor of op 31 Januarie 2024 ten volle betaal, word ‘n korting van R620 toegestaan en is die bedrag dus R26 770. Lees meer

Ja ons bied naskoolfasiliteite vir alle leerders. Naskool is maandeliks vooruitbetaalbaar teen R950 per maand oor 11 maande vir geregistreerde naskoolleerders. R100 per dag sal gehef word per leerder wat nie geregistreer is nie, en daar is geen limiet.

Meer inligting

Registrasievorm

Ja, die nuwe Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys bepaal dat skoolbywoning vanaf graad R verpligtend is en nie vanaf graad 1 nie.

In die hantering van 3- en 4-jarige en 5- en 6-jarige kinders het die onderwysers BY LOUWTJIES PREPRIMêR ‘n ander benadering. Ons verwagtinge van kinders verskil volgens hul ouderdomme en dit is uiters belangrik om ‘n program te verskaf wat by beide hul behoeftes en vermoëns pas. Dit is die boustene waarvan hul toekoms afhang.

Hoe doen ons dit?

  • Ons skep ‘n atmosfeer waar die kind emosioneel veilig voel en ‘n program wat gesonde fisiese groei en ontwikkeling fasiliteer.
  • Ons stimuleer intellektuele en kreatiewe vermoëns deur kuns, musiek, boeke, speletjies, legkaarte, belangstelling en natuurtafels.
  • Ons lei die kind in die hantering van sosiale verhoudings en bevorder die ontwikkeling van sosiale selfvertroue, leierskapsvaardighede en onafhanklikheid.
  • Ons help kinders om die kuns te bemeester om te deel, beurte te maak en om in samewerking met mekaar te verkeer.
  • Ons assesseer die kind se sterk- en swakpunte en formuleer individuele programme om elke kind se behoeftes aan te spreek.
  • Ons ontwikkel taalvaardighede (Engels, Afrikaans & Xhosa), getal- en wetenskapkonsepte om geletterdheid, syfervaardigheid en lewensvaardighede aan te moedig.
  • Besoek die Robindale Louwtjies webtuiste