VIND MEER UIT OOR LOUWTJIES SE

Akademie &
Leerondersteuning

LEERONDERSTEUNING

Akademie

Louw Geldenhuys se akademie is van hoogstaande gehalte. Die skool bied al die voorgeskrewe leerareas wat verpligtend is aan.

 • In die Grondslagfase is daar drie vakke, naamlik Tale, Wiskunde en Lewensoriëntering.
 • By die Intermedediêre Fase (Gr. 4-6) is daar ses vakke naamlik Afrikaans, Engels, Wiskunde, Natuurwetenskap & Tegnologie, Sosiale Wetenskap en Lewensoriëntering wat bestaan uit KDA, Kuns en Kultuur asook PSW.
 • By die Seniorfase (Gr. 7) is daar agt leerareas naamlik Afrikaans, Engels, Wiskunde, Natuurwetenskap, Sosiale Wetenskap, Tegnologie, Ekonomiese Bestuurswetenskap, Kuns & Kultuur en Lewensvaardigheid.
 • Afrikaans is die voertaal van die skool en Engels word in Graad 4-7 as eerste Taal aangebied.
 • Gedurende die jaar word daar vanaf Gr. R tot Gr. 7 gestandardiseerde toetse afgelê om ons standaard te meet.
 • Die kind word holisties opgevoed en daarom word die liggaamlike ontwikkeling ook aangespreek.
  Die skool bied die KDA-Program aan waar liggaamlike vermoëns ontwikkel word (ingesluit by skoolfonds).
 • Daar word ook klem gelê op tegnologiese ontwikkeling. Daarom kry die klasse vanaf Gr. 1-5 robotika en koderingopleiding (ingesluit by skoolfonds).
 • In die Intersenfase word daar kwartaalliks ‘n toetsreeks geskryf om ook goeie leergewoontes by leerders aan te kweek.
 • Twee maal per jaar in Junie en November is daar ‘n amptelike eksamen.
 • Vanaf Gr. R tot Gr. 7 word daar gebruik gemaak van assessering.

HOOGTEPUNTE

Akademie

 • Akademiese uitnemendheid
 • Kurrikulum en Assessering
 • Beleidsverklaring (KABV) (soos voorgeskryf deur die Gauteng Departement vir Onderwys)
 • Deelname aan akademiese kompetisies
 • Engels op Huistaalvlak (Gr. 4 – 7)
 • Rekenaargeletterdheid (Gr. R – 7)
 • Liggaamlike ontwikkeling (die KDA-program word gevolg)
 • Hulpverleningsentrum (veral in Tale en Wiskunde)
 • ‘n Geprivatiseerde leessentrum
 • Entrepreneursdag
 • Ekstra klasse

WORD SLIMMER BY DIE MINUUT

Lees- en
Wiskunde Lab

By LinkLab, bied ons leer-geleenthede vir leerders om skolastiese vaardighede te ontwikkel. Hierdie ontwikkeling en ondersteuning dra by tot leerders se bemagtiging binne klasverband. Alhoewel ons sentrum by Laerskool Louw Geldenhuys geleë is, is leerders van alle skole welkom.

INTELLIGENTE SPEELTYD

Robotika

Robotika stel kinders in staat om “STEM”-konsepte in ‘n praktiese omgewing te leer. “STEM” Robotika behels ingenieurswese, en rekenaarwetenskap geïnkorporeer met ontwerp, konstruksie, bedryf, toepassing en rekenaarstelsels om te produseer wat ons robotte noem.

Leerlinge leer hoe om hul eie robotte te programmeer, ontwerp en maak. Robotika bied ‘n opvoedkundige hulpmiddel vir kinders om buite die boks te dink. Baie keer het kinders idees van wat hulle droom om te skep.

LEES EN LEER MEER

Mediasentrum

Die Louwtjie Mediasentrum is ’n nuwe bioom wat tot uitvoering gekom het. Dit is ‘n akademiese spasie waar ons leerders nie net die gevoel van ’n biblioteek beleef nie, maar ook ’n moderne ruimte waar leerders in klasverband, woord- en taalspeletjies kan speel. Dit is ook gemaklik ingerig vir lees periodes.

‘N PLEK VAN WELSTAND

Die Habitat

Die Habitat is Louwtjies se Welstandsentrum waar daar gefokus word op verskeie areas van kinder-welstand. Eerstens is daar privaat-terapeutiese dienste wat op die skoolgronde deur die verloop van die dag aangebied word om verskeie areas van leerders se welstand te ondersteun indien nodig.