Skoolfonds

Skoolgelde vir Gr. R tot Gr. 7 beloop R27 390 per leerder per jaar. Indien u voor of op 31 Januarie 2024 ten volle betaal, word ‘n korting van R620 toegestaan en is die bedrag dus R26 770.

Maandelikse Paaiemente

Maandelikese Skoolgelde kan ook afbetaal word in gelyke paaiemente oor 11 maande en is ten volle betaalbaar teen 17 November 2024. Ouers/Voogde wat skoolgelde by wyse van paaiemente betaal, sal maandeliks ‘n rekeningstaat ontvang.

  • Gr. R tot 7: R2 490-00 per maand word aan die begin van elke maand vanaf 1 Januarie 2024 gehef en is betaalbaar teen die 17de van elke maand.
  • Ouers/Voogde wat skoolgelde by wyse van paaiemente betaal, sal maandeliks ‘n rekeningstaat ontvang.

Gr. R Ouers

Voornemende Gr. R-ouers betaal ’n voorskot op hul skoolfonds van R2 000 per leerder voor die einde van die voorafgaande jaar. Die leerder se skoolfondsrekening sal in November met hierdie bedrag gekrediteer word.

Gedek deur die fooi

Die fooi dek dagboeke en eksamenpraatjies. Opvoedkundige toere en uistappies sal apart gehef word, nadat ’n gedeelte deur die skoolfonds gesubsidieer is. Dit sal vroegtydig aan ouers gekommunikeer word voor die uitstappie of toer.

Betaling van alle skoolgelde moet asseblief teen 17 November 2023 afgehandel wees.

Spertyd vir Skoolfonds

Betaling van alle skoolgelde moet asseblief teen 17 November 2023 afgehandel wees.

Debietorder

7. Persone wat hulle skoolgelde by wyse van debietorder betaal, se betaling geskied oor 11 maande vanaf Januarie tot November. ’n Nuwe debietorder-magtigingsvorm is verkrygbaar by finansies@llg.co.za, op ons webblad, asook d6-Connect. Dié vorm MOET jaarliks voltooi word indien u hiervan gebruik wil maak.

Verminderder Skoolfonds

Die Beheerliggaam sal bereid wees om aansoeke van skoolgelde op ‘n verminderde skaal te oorweeg. Daar is duidelike statutêre en departementele riglyne wat hierdie proses bepaal na aanleiding van ʼn ouer/voog se finansiële posisie. Die nodige aansoekvorm om betaling van skoolfonds op ‘n verminderde skaal, is beskikbaar by adminllg@llg.co.za en moet voor of op 25 Februarie 2024 by die kantoor ingedien word. Indien die aansoekvorm nie voor of op 25 Februarie ingedien word nie, sal u aansoek nie terugwerkend bereken word nie.

Betaalde buitemuurse aktiwiteite

11. Betaalde buitemuurse aktiwiteite soos bv. naskool, tennis, kuns, toere, ens. word ook op die skoolfondsrekening gehef en moet maandeliks betaal word, aangesien hierdie aktiwiteite NIE GRATIS IS NIE. Naskool is maandeliks vooruitbetaalbaar teen R1000 per maand oor 11 maande vir geregistreerde naskool-leerders. R110 per dag sal gehef word per leerder wat nie geregistreer is nie, en daar is geen limiet.

Laai al die inligting hier af.

Pro Rata

Nuwe inskrywings later in die jaar, se skoolgelde, word pro-rata aangepas.

Betaalmiddele

Die volgende wyses van betaling word aanvaar:

  • d6 Toepassing (voorkeuropsie)
  • Debietorder
  • Elektroniese oorplasing

BANKREKENING BESONDERHEDE

Laerskool Louw Geldenhuys
Absa
Cresta 632005
Rek 01004721680

E-pos bewys van betaling na finansies@llg.co.za
Verwysing: Skoolfonds + Jou naam