Louwtjies gee om

Louwtjies Hulpfonds

Hierdie fonds is vir Louwtjie-leerders en hul ouers wat geraak word deur slegte ekonomiese omstandighede.

Die fonds word hoofsaaklik gebruik om tydens skooltyd kospakkies by die snoepie aan te koop, asook vir skoolklere indien die betrokke leerder(s) nie uit die klerebank gehelp kan word nie.

Daar word ook kruideniersware aan huishoudings geskenk wat in erge nood is. Enige skenkings is welkom. E-pos me. Zenobia van Heerden (rekenmeester@llg.co.za) in hierdie verband.

Skenkingsverwysing: LOUWTJIES VIR LOUWTJIES

Louwtjies vir Louwtjies

Skenkings aan die Louwtjies Hulpfonds word gebruik om maatskaplike werkers en terapie by verskillende terapeute te betaal. Die fonds dra ook die koste van skolastiese hulpverlening aan behoeftige leerders binne die skool. Die fondse word ook benut om leerders se opvoedkundige toere te betaal en na die welsyn van behoeftige leerders in Louwtjies om te sien.

Hierdie hulpverlening geskied met baie sensitiwiteit en met uiterste vertroulikheid, sodat die leerders beskerm word.

Bydraes deur welwillende ouers vir die skoolfonds van behoeftige gesinne wat nie kwalifiseer vir volle vrystelling van skoolfonds in terme van Die Skolewet nie, word deur die Louwtjies Hulpfonds gefasiliteer.

Let asseblief daarop dat skenkings aan die Louwtjies Hulpfonds slegs vir skoolfonds gebruik word indien ‘n skenker dit so sou spesifiseer. Indien u ‘n skenking vir behoeftige leerders se skoolfonds wil maak, stuur asb. ‘n e-pos aan me. Zenobia van Heerden (rekenmeester@llg.co.za) met u versoek.

Skenkingsverwysing: LLG HULPFONDS

Kinders vir Kinders

“Kinders vir Kinders” ondersteun kinders in die breër gemeenskap. Louwtjies vat hande met die NG Kerk Parkkruin, wat ons help om die projek ‘n reuse-sukses te maak.

Die fokus is tans om kinders en gesinne te voorsien van verskeie produkte of noodsaaklike benodighede soos tandepasta, tandeborsels en seep.

Alle fondse wat ontvang word, word gebruik om noodsaaklikhede te koop.

Kinders vir Kinders is ook betrokke by ‘n voedingskema in buurskole in die gemeenskap waar daar nie meer vaste inkomste is nie en die skenking tot dié fonds word ook vir die doel aangewend.

Indien u meer inligting wil hê, kontak gerus me. Jolinda du Preez (jolinda@llg.co.za).

Skenkingsverwysing: KINDERS VIR KINDERS