EMOSIONELE ONTWIKKELING & ONDERSTEUNING

LLEGO Projek

Die LLEGO projek is ‘n projek wat binne die skool op verskeie sisteme fokus om emosionele ontwikkeling en ondersteuning te vestig. Ons beskou ons skool as ‘n liggaam wat uit verskeie sisteme bestaan wat bydrae tot die effektiewe funksionering van ons leerders. Die LLEGO verteenwoordig dus elkeen van hierdie sisteme:

L: Louwtjie
L: Leerders
E: Entoesiastiese Onderwysers
G: Gevestigde Waardes
O: Ouers

Vir nou spits die projek hom toe op Gevestigde Waardes en word ‘n karakterontwikkelingsprogram geloods wat fokus op ‘n spesifieke waarde. Maandeliks word ‘n waarde vasgelê met behulp van speletjies, aktiwiteite, stories en gesprekke. Ons 8 waardes vir die jaar is Verantwoordelikheid, Respek, Dankbaarheid, Selfbeheersing, Geduld, Omgee, Eerlikheid & Integriteit.