Belangrike besluite

As die bestuur en beheerliggaam van Laerskool Louw Geldenhuys is dit deel van ons verantwoordelikheid om die strategieë gereeld te hersien en aan te pas. Die leemte vir ‘n gepaste plek vir ons preprimêre leerders het hoë prioriteit ingeneem as deel van ons beplanning.

Ons het verskeie opsies om die skool en nabygeleë areas oorweeg en lank gesoek na ‘n geskikte perseel vir ons Graad RR en Graad RRR preprimêre leerders.

 

Ooreenkoms

In Oktober hierdie jaar het ons ‘n ooreenkoms met die Fontainebleau Preprimêr/Pre-Primary aangegaan. Daar is ooreengekom dat Laerskool Louw Geldenhuys die Graad RR en RRR afdeling by Fontainebleau Preprimêr sal oorneem, terwyl hulle met die babasorg en kleuters sal voortgaan.

Fontainebleau Preprimêr, nou Robindale Kleuterskool en Babasorg, is reeds ‘n gevestigde skool van hoë gehalte, met ‘n sterk bestuur, uitstekende aanbiedinge en fasiliteite vir die Graad RR- en RRR-leerders.

Nuwe huis, Nuwe naam

Saam staan ons nou bekend as Robindale Louwtjies en is gereed om aan jou kind die beste onderrig te bied in die eerste en belangrikste 6 jare van hul basisopvoeding.

Louwtjies se ryk Tradisie

Jou kind word reeds van ‘n jong ouderdom af deel van Louwtjies se ryk tradisie deur middel van:

  • Blootstelling aan die beste onderrig,
  • Klein klasse met persoonlike aandag,
  • Betrokkenheid by Laerskool Louw Geldenhuys
    se aktiwiteite,
  • Uitstekende en uitgebreide fasiliteite.

ʼn Bonus: Jy hoef nie te bekommer oor Graad R-inskrywings nie, aangesien ons leerders outomatiese toegang het tot Graad R by Laerskool Louw Geldenhuys wanneer hulle die preprimêre fase afhandel.