INSKRYWINGSPROSES

Alle ouers met kinders wat in 2025 met graad 1 moet begin, moet aanlyn aansoek doen vir leerders om in die 2025 akademiese jaar tot ‘n skool toegelaat te word. Ouers met kinders wat tans in graad R is, moet ook aansoek doen dat hul kinders tot graad 1 toegelaat sal word. Na voltooiing van die 5-stap aansoekproses, en aanlyn indiening van die toelatingsaansoekvorm, sal die ouer van ‘n verwysingsnommer voorsien word, wat per sms gestuur sal word na die selfoonnommer wat deur die ouer verskaf word op die aansoek.

GDO WEBBLAD

Graad R & Graad 1

INSKRYWINGSVORMS

Graad R & Graad 1