Louwtjie-wenke Reeks 1

Sal my nie-Afrikaanssprekende kind by Louwtjies kan skoolgaan?

Die Laerskool Louw Geldenhuys is ʼn geliefde Afrikaanse skool in Linden. Al hoe meer ouers wat nie Afrikaans as eerste taal praat nie, kies deesdae om hul kinders hier te laat skoolgaan.

In dié reeks artikels gee ons praktiese raad oor wanneer om die oorgang na ʼn alternatiewe onderrigtaal te maak; bespreek ons ʼn paar van die uitdagings as kinders in ʼn ander taal as hul moedertaal skoolgaan; deel ʼn multidissiplinêre span kundiges wat by die skool werk hul raad en vertel ʼn onderwyser van Louwtjies hoe kinders wat tuis ʼn ander taal praat, prakties in die klaskamer gehelp word om te floreer.

#1 Hoe gouer hoe beter

Al hoe meer ouers wat nie Afrikaans as huistaal het nie, kies die afgelope paar jaar om hul kinders by die Laerskool Louw Geldenhuys (LLG/ Louwtjies) in te skryf.

Dit is volgens die skoolhoof Martin Bensch, omdat die skool so ʼn sterk akademiese grondslag en blootstelling aan ʼn groot verskeidenheid kultuur- en sportaktiwiteite bied.

Openbare skole is onder baie druk en talle skole sukkel om kinders holisties te ontwikkel, sê Bensch.

“Die onderrigstelsels wat by LLG gevestig is en onderhou word, beteken ons graad 7’s wat na Afrikaanse én Engelse hoërskole gaan, is baie suksesvol.”

Louwtjies gee om vir kinders se welstand.

“Ons neem die nuutste navorsing in ag om seker te maak ons kinders se kognitiewe ontwikkeling is van so ’n aard, dat hulle na die beste van hulle vermoë kan leer. Dié leer hang nie net van taal af nie, maar eerder van ʼn ‘kultuur van leer’, sowel as regte waardes wat by ons leerders gekweek word.”

Wat as my kind sukkel?

Bensch is oopkop oor moontlike uitdagings wat nie-moedertaalsprekers kan ondervind wanneer hulle in graad 1 eers by LLG begin skoolgaan.

“Graad 1 het sy eie akademiese taal wat kinders voor die begin van graad 1 moet aanleer,” sê hy. “Hierdie akademiese taal help kinders om by te hou by die tempo van leer en maak dit makliker om te leer lees, skryf en ander leervermoëns.”

Ouers wie se huistaal nie Afrikaans is nie, maar wat hulle kinders by Louwtjies wil inskryf, moet dit so gou moontlik doen om hul kinders aan ʼn Afrikaanse akademiese omgewing bloot te stel, meen hy. Die skool se nuwe pre-primêre afdeling, Robindale Louwtjies, is die ideale wegspringplek, omdat jou kind hier reeds Afrikaans sal aanleer voordat hulle met formele onderrig begin.

Die graadhoof van graad R by Louwtjies, Emelia Langedyk, raai ouers ook aan om nie te wag tot graad 1 om hul kind by Louwtjies in te skryf nie: “Stuur jou kind al in graad R Louwtjies toe om aan die taal blootstel te word – dit is baie belangrik,” sê sy. “Ons leer op ʼn spelende wyse en neem meer tyd om begrippe en vaardighede aan te leer en in te oefen.”

Watter hulpmiddels is daar by Louwtjies?

Ouers se entoesiasme, betrokkenheid en gewilligheid speel ʼn groot rol in die sukses om ʼn taal aan te leer, sê Langedyk.

Sy meen ʼn positiewe gesindheid dat die ouers die kind wil help en positief praat oor die nuwe ervaring of taal wat die kind gaan aanleer, kan deurslaggewend wees.

Nie-Afrikaanssprekende ouers wat hul kind by LLG wil inskryf, moet die kind soveel as moontlik aan Afrikaans blootstel deur vir hulle voor te lees in Afrikaans, of hulle aan Afrikaanse televisie-programmme of luisterverhale bloot te stel, stel sy voor.

“Probeer ook om self die taal te leer en maak dit pret om saam tuis Afrikaans te leer as gesin.”

Sy moedig ouers ook aan om oop te wees vir die idee dat hul kind dalk spraakterapie sal moet ontvang om hulle ʼn hupstoot te gee.

Terapie kan baie help om die taal en taalbegrippe aan te leer.

Daar is baie vangnette, soos spraakterapie, by Louwtjies in plek om leerders wat nie tuis Afrikaans praat nie, te help om die akademiese taal vir graad 1 vas te lê, sê Bensch: “Ons bied ondersteuning en omarm eerder hierdie geleentheid as om daarvan weg te skram. Die Habitat is die skool se welstandsentrum en bied maklike toegang tot opvoedkundige sielkundiges, ’n spraakterapeut en ’n arbeidsterapeut, sowel as remediërende- en leerondersteuningsdienste.”

Lees meer oor die voordele van meertaligheid in artikel 2 van hierdie reeks.

Kontakbesonderhede

Besoek gerus Die Habitat aanlyn by https://llg.co.za/die-habitat/.

Kontak die terapeute by Die Habitat om ʼn afspraak te maak -

  • Suzette Lamprecht – of suzette@speaklifespeech.co.za
    of 083 391 8334
  • Erika Basson – ebasson.psychologist@gmail.com
    of 084 206 2972

Saamgestel deur: Riette van der Wat

Mei 5, 2023